1399/09/02 11:05
كسب رتبه دوم كشوري توسط اداره كل مديريت بحران استانداري مركزي
اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با ارسال نامه ای بعنوان استاندار مرکزی،‌ اعلام نمود که در ارزشیابی صورت گرفته در حوزه مدیریت بحران کشور، استان مرکزی در ۲۲ شاخص و پنج حوزه پیش بینی و پیشگیری ، آمادگی و مقابله با حوادث غیر مترقبه، بازسازی و بازتوانی، اطلاع رسانی و روابط عمومی و بازرسی و ارزیابی، حائز رتبه دوم کشوری گردیده است.

در همین ارتباط سید علی آقازاده استاندار مرکزی  از  آقای زندیه وکیلی معاون هماهنگی امور عمرانی و غیاثی مدیرکل مدیریت بحران و اعضای ستاد پیشگیری؛هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان مرکزی  تشکر و قدر دانی نمود.

 

🆔@akhbare_omrani_markazi

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved