1399/04/09 10:14
برگزاري اولين جلسه شوراي فني استان مركزي
اولین جلسه شورای فنی استان مرکزی به ریاست دکتر زندیه وکیلی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مدیرکل دفتر فنی ، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری و سایر اعضا برگزار شد.

در  نشست شورای فنی استان مرکزی گزارشی از اقدامات کمیته نظارت شورای فنی در خصوص نماهای حجمی اجرا شده در سطح استان ارائه گردید و در ارتباط با تخلفات صورت گرفته و آسیب های فنی و مهندسی به ساختمانها و کاهش ایمنی ساختمانها در برابر زلزله مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی در جلسه شورای فنی استان ، ضمن تشکر از تهیه کنندگان گزارشی در مورد اجرای نماهای حجیم ساختمانی در سطح این استان و لزوم پیش گیری از خطرساز بودن برخی از نماها، ابراز داشت: در ارتباط با ساختمانهای فنی و اجرایی استان که شامل پروژه های اجرایی دستگاه های دولتی می شود، تکلیف مشخص است و دستگاه های اجرایی موظف به اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان هستند و مسئولیت هرگونه مشکل اجرایی ساختمانها را بعهده دارند و می بایست در خصوص اجرای نماهای مناسب و مقاوم، دقت بیشتری بکنند.
دکتر زندیه وکیلی افزود: در مورد ساختمانها با مالکیت اشخاص حقیقی، بایستی شیوه نامه ای تهیه و پس از تایید شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، جهت اجرا ابلاغ گردد.
وی خطر ریزش نماهای حجیم و غیراستاندارد را در مواقع زلزله متذکر شد و گفت: در حال حاضر طراحی نماهای ساختمانها توسط اکیپ هایی انجام می شود که اصلا صلاحیت کار ندارند و شهرداریها و سازمان نظام مهندسی ساختمان بایستی از همان ابتدای صدور پروانه ساختمانی ، طرح نمای ساختمان را نیز از مجریان دریافت و بر اجرای دقیق آن نظارت داشته باشند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی برخورد اعضای کمیسیون ماده 100 شهرداریها با تخلفات ساختمانی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: بعضاً مشاهده می شود که نماهای حجیم بویژه نماهای موسوم به رومی از سطح اشغال ساختمانها پیشی گرفته و حجم زیادی از مصالح ساختمانی بدون اتصالات ایمن و استاندارد به نما اضافه شده است و جریمه کردن این نوع تخلفات ساختمانی روش بازدارنده ای نیست چرا که ایمنی ساخت و سازها و حفظ جان شهروندان در مقابل حوادث طبیعی بویژه زلزله ، ضروری است.
زندیه وکیلی عنوان داشت : آموزش مهندسین ناظر و مجریان ساختمانی و همچنین تقدیر از مجریانی که مقررات ملی ساختمان را در ساخت و سازها بطور دقیق اجرا می کنند نیز می تواند در این راستا موثر باشد که در این ارتباط سازمان نظام مهندسی ساختمان استاننسبت به شناسایی و معرفی نماهای برتر شهری اقدام و از مالکین و مجریان آنها تقدیر بعمل آید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved