1399/03/03 14:34
تصويب طرح جامع تجديد نظر شهر تفرش در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مركزي
طرح جامع تجدید نظر شهر تفرش در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی به ریاست سید علی آقازاده استاندار به تصویب رسید.

به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی ؛ طرح جامع تجدید نظر شهر تفرش به مساحت 456 هکتار با نظر موافق اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان ، مصوب گردید.
دکتر زندیه وکیلی افزود: براساس دستور استاندار محترم، رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی، مقرر شد ، یک کمیته کارشناسی متشکل از کارشناسان حوزه عمرانی استانداری، اداره کل راه و شهرسازی استان و شهرداری تفرش، نسبت به بررسی نقشه های  اراضی الحاقی به محدوده شهر تفرش اقدام  و سپس طرح مزبور به شورایعالی شهرسازی و معماری کشور ، ارسال گردد.
وی تصریح کرد: طرح جامع تجدید نظر شهر تفرش پس از تصویب و ابلاغ نهایی توسط شورایعالی شهرسازی و معماری کشور ، اجرایی خواهد گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved