1399/03/03 14:27
جلسه هيات حل اختلاف شوراهاي اسلامي استان مركزي
جلسه هیات حل اختلاف شوراهای اسلامی استان مرکزی جهت رسیدگی به پرونده های ارجاعی از دبیرخانه هیات به ریاست سیدعلی آقازاده استاندار و با حضور حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان، مهدی زندیه وکیلی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، فرماندار شهرستان خمین، مدیرکل دفتر امور شهری و شورای استانداری و دوتن از نمایندگان شوراهای استان برگزار گردید.

*

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved