1398/09/11 16:27
مشكلات معادن استان مركزي بررسي شد.
در ديدار سید علی آقازاده استاندار مركزي و سرقيني معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنعت، معدن و تجارت؛ مشكلات معادن استان مركزي بررسي شد.

در اين دیدار که با حضور زنديه وكيلي معاون هماهنگي امور عمراني استاندار و حاجی پور رئيس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مرکزی  برگزار شد،مشكلات معادن این استان بررسي و راهکارهای توسعه معادن و رونق صنایع وابسته، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved