1398/09/07 10:25
پيگيري مشكلات اجرايي طرح اقدام ملي در شهر هاي مهاجران و اميركبير
جلسه پیگیری مشکلات اجرایی طرح اقدام ملی برای ساخت 12 هزار واحد مسکونی در شهر های مهاجران و امیرکبیر به ریاست دکتر زندیه وکیلی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی و با حضور مدیرعامل و کارشناسان شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر برگزار شد.

در این جلسه شیوه های اجرایی طرح اقدام ملی ساخت 12 هزار واحد مسکونی در شهرهای مهاجران و امیرکبیر مورد بررسی قرار گرفت و چند طرح نمونه اجرای سیستم فاضلاب شهر جدید امیر کبیر توسط مشاور مربوطه تشریح و یکی از طرح ها از نظر رعایت اصول و ضوابط مربوطه از دیگر طرح ها بهتر شناخته شد و برای اجرا انتخاب گردید.

بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح زیرگذر ورودی شهر جدید امیرکبیر و مشکلات ساکنین مساکن مهر این شهر، از دیگر مواردی بود که در این جلسه مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved