1398/08/30 11:57
بازديد از منطقه گردشگري دره گردوي اراك
سید علی آقازاده استاندار مرکزی به اتفاق معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و جمعی از مدیران دستگاه های ذیربط از منطقه گردشگری دره گردوی شهر اراک بازدید و طی جلسه ای روند اجرای طرح جامع گردشگری منطقه مذکور را مورد بررسی قرار دادند.

خبر در حال تدوین

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved