1398/07/28 09:42
تقدير معاون هماهنگي امور عمراني استانداري مركزي از موكب داران اين استان
دکتر زندیه وکیلی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی ضمن بازدید از موکبهای این استان در مرز مهران و مسیر راهپیمایی زوار حسینی از شهر نجف تا کربلا ، از خدمات رسانی موکب داران و خادمین زوار حسینی(ع) تقدیر و تشکر نمود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی بصورت سرزده از تعدادی موکبهای استان مرکزی دیدن کرد و در جریان خدمت رسانی موکبهای مستقر در شهر مهران، شهر نجف و مسیر نجف به کربلا قرار گرفت.

زندیه وکیلی ضمن تشکر از خادمین زوار حسینی(ع) ابراز داشت:شور و اشتیاق خادمین زوار حسینی برای خدمت رسانی در تمام موکبها بویژه خدمات قابل ملاحظه در موکبهای استان مرکزی از جمله خدمات بهداشتی و درمانی، تامین امکانات رفاهی مانندحمام و سرویس های بهداشتی، تامین غذای گرم، آب شرب و مکانهای متعدد و مناسب برای استراحت زوار، اقدامات فرهنگی و برگزاری نمازهای جماعت بویژه افراشته بودن پرچم های متصل شده ایران و عراق با شعار حب الحسین یجمعنا در اغلب موکبها و تلاش بی وقفه موکبداران استان مرکزی برای رفع نیازهای زوار محترم بسیار ستودنی است.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved