1398/06/30 14:38
برگزاري چهارمين جلسه شوراي حفاظت از منابع آب و كارگروه سازگاري با كم آبي استان مركزي
چهارمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب و کارگروه سازگاری با کم آبی استان مرکزی به ریاست سید علی آقازاده استاندار و با حضور زندیه وکیلی و فرخی معاونین هماهنگی امور عمرانی و اقتصادی استانداری ، آمره ای مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان و سایر اعضا برگزار شد.

خبر در حال تدوین

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved