1398/06/21 10:26
اولين جلسه كميته خدمات شهري ستاد اربعين حسيني(ع) در سال 1398
اولین جلسه کمیته خدمات شهری ستاد اربعین حسینی(ع) در سال 1398 با حضور حیدری و کاظمی مدیران کل دفاتر امور شهری و روستایی و شوراهای استانداری مرکزی ، جمعی از شهرداران شهرهای استان و مدیران دستگاه های ذیربط برگزار شد.

اولین جلسه کمیته خدمات شهری ستاد اربعین حسینی(ع) در سال 1398 با حضور حیدری و کاظمی مدیران کل دفاتر امور شهری و روستایی و شوراهای استانداری مرکزی ، جمعی از شهرداران شهرهای استان و مدیران دستگاه های ذیربط برگزار و هماهنگی های لازم جهت تسهیل حضور هم استانی های عزیز در مراسم راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی(ع) بعمل آمد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved