1398/05/15 09:30
بازديد سيد علي آقازاده استاندار مجموعه تجاري تفريحي گردشگري هزار و يك شهر در منطقه ٢٢ تهران
سید علی آقازاده استاندار و زندیه وکیلی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی به اتفاق مدیران کل دفتر شهری و شوراهای استانداری، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از مجموعه تجاري تفريحي گردشگري هزار و يك شهر در منطقه ٢٢ تهران بازدید نمودند.

استاندار مركزي در جریان این بازدید آمادگي كليه دستگاههاي ذیربط مبنی بر بستر سازي فرايند قانوني همكاري مشترك براي اجراي پروژه هاي گردشگري و تفریحی استان مرکزی را به شركت سرمابه گذار اعلام  نمود

وی اجرای طرح های گردشگری در منطقه نمونه گردشگری دره گردوی شهر اراک را داراي ظرفيت  و جذابيت بسيار بالايي جهت استقبال سرمايه گذاران  دانست.
شركت سرمايه گذاري عظام  نيز ضمن تشكر از بازديد استاندار  مركزي و هيئت همراه و استقبال از پیشنهاد ایشان ، اعلام آمادگي  نمود که از پروزه هاي مرتبط با حوزه فعاليت مجموعه عظام در سطح استان مرکزی بازدید نماید و در اجرای طرح هایی مانند  مرمت  و بهره برداري از مجموعه های تاريخي سازمان ميراث فرهنگی استان در شهر نراق و ديگر شهرهاي استان از جمله مشارکت در اجرای  طرح های ذیربط  در منطقه نمونه گردشگری دره گردوی شهر اراک اقدام نماید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved