1398/05/01 14:40
برگزاري دوره آموزشي برنامه ها، طرح ها و پروژه ها عمراني روستايي با محوريت مناسب سازي محيط روستا
دوره آموزشی برنامه ها، طرح ها و پروژه ها عمرانی روستایی با محوریت مناسب سازی محیط روستا برای معلولین و سالخوردگان با حضور مهندس خادم الحسینی قائم مقام دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور ، حجت اله کاظمی مدیرکل دفتر روستایی و شوراهای استانداری ، معاون و کارشناسان اداره کل بهزیستی و مسئولین عمرانی دهیاریهای استان مرکزی برگزار شد.

خبر در حال تدوین

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved