1398/04/26 12:24
برگزاري همزمان دوره هاي آموزشي در حوزه عمراني استانداري مركزي
سه دوره و کارگاه آموزشی با حضور مدیران مالی و رابطین شهرداریها و جمعی از نمایندگان دهیاریهای استان در حوزه عمرانی استانداری مرکزی برگزار شد.


دوره توجیهی لایحه بودجه سال 1399 شهرداریها با حضور معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و با شرکت مدیران مالی شهرداریهای استان مرکزی برگزار و بطور همزمان  جلسه پیگیری وجوه سهم آموزش دهیاریهای استان  با حضور تعدادی از مسئولین امور مالی دهیاریها تشکیل شد . همزمان با جلسات ذکر شده، جلسه ی دیگری  نیز با حضور مدیرکل دفتر شهری و شوراهای  استانداری و شرکت رابطین اجتماعی و فرهنگی شهرداریهای استان برگزار شد که در این نشست ، وضعیت رویدادهای گردشگری شهرهای استان مطرح  و شناسایی و تقویت ظرفیتهای گردشگری بعنوان شاخص های خوب سرمایه گذاری ، مورد بحث و گفتگوی کارگاهی قرار گرفت.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved