1397/10/11 18:23
انتخاب اعضاي مشورتي كميته بانوان شوراهاي اسلامي استان مركزي
خانم ها سعیده محمودی، کبری طاهری ، خورشید هاشمی نیا، طوفان محمدی و صدیقه فرمهینی بعنوان اعضای اصلی و خانم ها زهرا حاتمی و عاطفه بیاتی نیز بعنوان اعضای علی البدل کمیته بانوان شوراهای اسلامی استان مرکزی انتخاب شدند.

   در جلسه ای با حضور حمید حیدری مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی و خانم فرجی مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری مرکزی، کمیجانی رئیس شورای اسلامی استان ، سعید صوفی نماینده شوراهای اسلامی استان در شورای عالی اسلامی کشور و بانوان عضو شوراهای اسلامی شهر ها و روستاهای استان مرکزی ، اعضای مشورتی کمیته بانوان شوراهای اسلامی این استان از طریق رای منفی حاضران انتخاب شدند.

در این جلسه که در حوزه عمرانی استانداری برگزار شد تعداد 21 نفر از بانوان داوطلب عضویت در کمیته مذکور ، اقدام به معرفی و تشریح رزومه کاری خود نمودند . سپس با رای مخفی حضار افراد ذیل بعنوان اعضای اصلی مشورتی کمیته بانوان شوراهای اسلامی استان مرکزی انتخاب شدند.

خانم ها سعیده محمودی، کبری طاهری ، خورشید  هاشمی نیا، طوفان محمدی و صدیقه فرمهینی . ضمنا خانم ها زهرا حاتمی و عاطفه بیاتی نیز بعنوان اعضای علی البدل انتخاب گردیدند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved