1397/08/15 14:18
عرض تسليت
سالروز رحلت جانسوز نبی مکرّم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و شهادت سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی و حضرت علی ابن موسی الرضا علیهم السلام بر همه مسلمین جهان تسلیت باد.

*

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved