1397/08/15 14:02
تصويب نهايي طرح اجراي تقاطع غير همسطح خيرآباد اراك
طی جلسه ای با حضور مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی ، حمل و نقل و ترافیک استانداری، رئیس شورای اسلامی روستای خیرآباد و نمایندگان و کارشناسان فرمانداری شهرستان اراک، سازمان مدیریت برنامه و بودجه، پلیس راه، شرکت شهرکهای صنعتی، راه و شهرسازی و راهداری استان، طرح احداث تقاطع غیرهمسطح خیرآباد بررسی و به تصویب نهایی رسید.

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی ، حمل و نقل و ترافیک استانداری مرکزی در رابطه با تصویب این طرح گفت: طرح احداث تقاطع غیرهمسطح خیرآباد که به منظور تامین دسترسی ایمن شهرک صنعتی خیرآباد به محور اصلی اراک سلفچگان تهیه شده است، قبلا در شورای هماهنگی ترافیک استان مطرح و مشروط به تامین راه دسترسی ایمن اهالی روستای خیرآباد به محور مذکور مورد تصویب قرار گرفته بود.

حمیدرضا نوازنی افزود: در بازنگری نهایی طرح تقاطع غیرهمسطح خیرآباد کلیه جوانب کار اعم از راه دسترسی روستا، شهرک صنعتی و مجموعه های پذیرایی و گردشگری محدوده روستای خیرآباد در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: تقاطع غیرهمسطح خیرآباد با دو دهانه پل بر روی بزرگراه اراک - سلفچگان توسط اداره کل راه و شهرسازی استان احداث می گردد و بخشی از منابع مالی طرح نیز توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان تامین خواهد شد.

 

 

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved