1397/08/14 15:16
.
بررسی نهایی طرح احداث تقاطع غیر همسطح خیرآباد شهرستان اراک در حوزه عمرانی استانداری مرکزی

طی جلسه ای با حضور مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی ، حمل و نقل و ترافیک استانداری، رئیس شورای اسلامی روستای خیرآباد و نمایندگان و کارشناسان، فرمانداری شهرستان اراک، سازمان مدیریت برنامه و بودجه، پلیس راه، شرکت شهرکهای صنعتی، راه و شهرسازی و راهداری استان ، طرح احداث تقاطع غیرهمسطح خیرآباد مورد بررسی نهایی قرار گرفت.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved