1397/08/12 15:20
برگزاري جلسه بررسي مشكلات اراضي شهر داوود آباد
جلسه بررسی مشکلات اراضی شهر داوودآباد با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی برگزار و کمیسیون رفع تداخل مالکیت اراضی این شهر به محوریت اداره کل دفترامور شهری و شوراهای استانداری تشکیل گردید.

 

در ابتدای این جلسه که به ریاست مهدی زندیه وکیلی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی و با حضور مدیران کل دفتر شهری و شوراهای استانداری و منابع طبیعی و معاونان ادارات کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک، امور اقتصادی و دارایی، سرپرست بنیاد مسکن استان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اراک  برگزار شد، گزارشی از روند نقل و انتقال اسناد مالکیت اراضی شهر داوودآباد از اداره کل منابع طبیعی به راه و شهرسازی استان مطرح و مشکلات شهروندان این شهر در ارتباط با اخذ پروانه های ساختمانی و اسناد مالکیت منازل مسکونی مورد بررسی قرار گرفت.

 مقرر گردید یک کارگروه تحت عنوان کمیسیون رفع تداخل متشکل از کارشناسان ادارات کل ذیربط تشکیل و با برگزاری جلسات کارشناسی، حداکثر تا دو ماه آینده نسبت به ارائه راهکارهای لازم جهت انتقال اسناد مالکیت واحدهای احداثی در شهر داوود آباد اقدام نمایند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved