1397/04/17 09:58
كاهش آسيب هاي اجتماعي در جامعه نيازمند گفتمان سازي است و روابط عمومي ها در اين راستا نقش كليدي برعهده دارند.
این مطلب مدیرکل روابط عمومی استانداری مرکزی عنوان داشت و گفت: روابط عمومی های فعال سازمانها، دستگاه ها و دوایر دولتی ، سرمایه بزرگی در فرآیند فرهنگ سازی و آگاهی بخشی جامعه هستند و نقش اساسی در کاهش مخاطرات ناشی از آسیب های اجتماعی را بعهده دارند.

مصطفی عرب مدیرکل روابط عمومی استانداری مرکزی در نشست هم اندیشی با مسئولان روابط عمومی استان گفت: کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه به گفتمان سازی نیاز دارد و روابط عمومی ها در این راستا نقش کلیدی برعهده دارند.

 وی افزود: 137 روابط عمومی فعال دستگاه ها و دوایر دولتی این استان سرمایه مهمی در فرهنگ سازی و افزایش آگاه سازی عمومی در راستای مخاطرات آسیب های اجتماعی در کنار حوزه مردمی و دایره تصمیم سازی هستند.

وی بیان کرد: آسیب های اجتماعی در بستر اجتماع شکل می گیرند و رفع آن ها امکان پذیر نیست و باید برنامه های کاهش این آسیب ها با جدیت و با حضور حداکثری مردم دنبال شود.

دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی های استان ادامه داد: رسانه ها نیز در این مسیر رسالت سنگینی بر دوش دارند که انتظار است مسئولانه و هدفمند عمل کنند.

 

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved