1396/08/25 13:22
سالگرد رحلت پيامبر اعظم حضرت محمد(ص) و شهادت امام حسن مجتبي(ع) وامام رضا (ع) تسليت باد
فرارسیدن سالگرد رحلت پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی(ص) و شهادت مظلومانه سبط اکبر پیامبر، امام حسن مجتبی(ع) و شهادت غریبانه هشتمین پیشوای معصوم، حضرت امام علی بن موسی الرضا(ع)، بر تمامی مسلمان تسلیت باد.

سالگرد رحلت پیامبر اعظم حضرت محمد(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) وامام رضا (ع)

 

  فرارسیدن سالگرد رحلت پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی(ص) و شهادت مظلومانه سبط اکبر پیامبر، امام حسن مجتبی(ع) و شهادت غریبانه هشتمین پیشوای معصوم، حضرت امام علی بن موسی الرضا(ع)، بر تمامی مسلمان تسلیت باد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved