1396/01/31 11:34
برگزاري هفتادو هفتمين جلسه شوراي مسكن استان مركزي
هفتادو هفتمین جلسه شورای مسکن استان مرکزی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، و با حضور سایر اعضا در حوزه عمرانی استانداری برگزار شد.

 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در ابتدای این جلسه ابراز داشت: تعدادی از پروژه های مسکن مهر خمین به علت مشکلات خاص بصورت نیمه تمام مانده که برای حل و فصل مشکلات این پروژه ها، این جلسه به مسکن مهر شهر خمین اختصاص یافته است.

فیلی تصریح کرد: از این به بعد جلسات شورای مسکن عمدتا بصورت شهرستانی برگزار می شود تا بصورت دقیق و خاص مشکلات پروژه های باقیمانده هر شهرستان مورد رسیدگی قرار گیرد و مرتفع گردد.

وی تاکید کرد: همه دستگاههای مرتبط بایستی با همکاری و جدیت نسبت به حل و فصل مشکلات باقیمانده مسکن مهر استان بکوشند.

گفتنی است که هفتادو هفتمین جلسه شورای مسکن استان مرکزی مشکلات پروژه های 12 واحدی مهر مروارید ، 42 واحدی مهر معلولین، 32 واحدی توزیع برق، 96 واحدی کارگران، مهر هدایت، مهر شفق، میلاد و مهر صدف شهر خمین بررسی و تصمیمات لازم برای حل و فصل مشکلات و تکمیل این پروژه ها اتخاذ گردید.

عمده مشکلات مطرح شده تعاونیهای مسکن خمین، عدم توان مالی اعضا و افزایش سقف تسهیلا ت بانکی است.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved