1394/08/19 15:33
ديدار شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر اراك با معاون هماهنگي امور عمراني استانداري مركزي
*
شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر اراك و جمعي از مسئولين استاني و مديران دستگاههاي اجرايي بطور جداگانه با معاون هماهنگي امور عمراني استانداري مركزي ديدار كردند.

پس از انتصاب عزيز فيلي به سمت معاون هماهنگي امور عمراني استانداري مركزي و استقرار در محل كارش، جمعي از مسئولين استاني، مديران دستگاههاي اجرايي، شهرداران و اعضاي شوراي اسلامي شهر اراك با وي ديدار كردند.

شكراله حسن بيگي معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار به اتفاق تعدادي از مديران كل استانداري، رئيس و معاونين سازمان برنامه و بودجه،‌ شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر اراك، در حوزه معاونت عمراني حضور يافته، انتصاب عزيز فيلي به سمت معاون عمراني استاندار مركزي را تبريك گفتند.

در اين ديدارها بر تعامل و همكاري بيشتر جهت اجراي پروژه هاي نيمه تمام عمراني و تحقق اهداف دولت تدبير و اميد تاكيد شد.

فيلي در ديدار با شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر اراك گفت:شوراي اسلامي نماد مردم سالاري ديني است و علاقه مندم كه در انجام امور محوله بيشترين همكاري و تعامل را با شوراهاي اسلامي استان داشته باشم.

معاون عمراني استاندار مركزي اظهار داشت: توسعه زيرساختهاي صنعت و توليد در راس برنامه كاري من قرار دارد و به اجراي پروژه 55 متري شهر اراك و منطقه گردشگري گردو توجه خاص خواهم داشت.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved