1394/08/14 09:27
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري مركزي منصوب شد
طی حکمی از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور عزیز فیلی بعنوان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی منصوب شد.

 فيلي  پس از اولين سفر كاري خود كه به استان ايلام و براي هماهنگي ستاد اربعين حسيني صورت گرفت، صبح امروز در شوراي اداري استان مركزي شركت نمود و پس از اتمام شوراي اداري به اتفاق معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري مركزي و تني چند از مديران دستگاههاي اجرايي در محل كار خود در حوزه عمراني استانداري حضور يافت و مورد استقبال كاركنان اين حوزه قرار گرفت.

 

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved