Portal_background_image

تصويب طرح هاي هادي چهار شهر استان مركزي در شوراي برنامه ريزي و توسعه

در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی به ریاست استاندار و با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی ، مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیران دستگاههای اجرای عضو شورا، طرح های هادی شهرهای آوه، شهباز، خنجین و کارچان به تصویب رسید.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی در پایان این جلسه ابراز داشت: در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان طرحهای هادی شهرهای آوه، شهباز، خنجین و کارچان که از کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان به این جلسه ارجاع شده بود مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت این طرح ها به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید.

عزیز فیلی ضمن تشریح طرح های فوق گفت:

اولین طرح هادی که در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطرح شد مربوط به شهر آوه بود که با توضیحات مشاور طرح و بیان مشخصات فنی و توسعه ای طرح توسط مدیرکل دفتر فنی استانداری به رای گذاشته شد و به تصویب اعضا رسید.

وی افزود: شهر آوه با 143 هکتار وسعت و جمعیت 4211 نفر در سال 1392 از روستا به شهر تبدیل و تهیه طرح هادی آن از سال 1393 آغاز شد که پس تهیه و طی مراحل کارشناسی در جلسه 26 بهمن 1395 به تصویب کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان رسید.

فیلی تصریح کرد: طرح هادی شهر آوه برای افق 1404 تهیه شده و با وسعت پیشنهادی 163 هکتار برای جمعیتی بالغ بر 5546  نفر تهیه شده و از نظر اقتصادی به توسعه کشاورزی و دامداری در این شهر توجه بیشتری شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی به تصویب طرح هادی شهر شهباز اشاره کرد و گفت: این شهر هم با الحاق سه روستا با جمعیت 7912 نفر در سال 1391 به شهر تبدیل شده و با مساحت پیشنهادی 230 هکتار برای جمعیتی بالغ بر 10453 نفر تا افق طرح در سال 1404 طراحی شده است.

وی اضافه کرد : تهیه طرح هادی شهر شهباز هم از سال 1393 آغاز شده بود که پس از تهیه و طی مراحل قانونی در جلسه مورخ 25 آبان 1395 مورد تصویب کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان قرار گرفته و به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارجاع شده بود.

فیلی اظهار کرد:  طرح هادی شهر خنجین به مساحت پیشنهادی 154 هکتار و پیش بینی جمعیتی بالغ بر 3521 نفر تا افق 1404 در شورا مطرح و مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

معاون استاندار مرکزی گفت: شهر کارچان که از سال 1388 از روستا به شهر تبدیل شده تا کنون براساس طرح هادی روستایی اداره میشد که به تصویب طرح هادی آن در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، از این به بعد از طرح هادی شهری برای تمام امور توسعه ای و شهرسازی آن استفاده خواهد شد.

وی افزود: جمعیت شهرکارچان در حال حاضر 3752 نفر است که طرح هادی آن با مساحت پیشنهادی 91 هکتار برای زندگی شهروندی جمعیتی بالغ بر 4757 نفر برای افق طرح در سال 1404 تهیه و تصویب شد.

فیلی گفت: تهیه طرح هادی شهرکارچان با توجه به محور موصلاتی اراک به سلفچگان و وجود گارگاههای کوچک و بزرگ صنعتی آن با حساسیت و دقت زیاد مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

معاون استاندار مرکزی در خصوص طرح های شهر خنجین نیز اظهار کرد: خنجین در سال 1392 به شهر تبدیل و تهیه طرح هادی آن از سال 1393 آغاز شده بود.

وی ضمن اعلام تاریخ تصویب طرح هادی خنجین در جلسه مورخ 15 آذر سالجاری در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان، اضافه کرد: براساس مطالعات صورت گرفته جمعیت موجود 2875 نفر است که براساس افق طرح در سال 1404 جمعیت آن به 3521 نفرخواهد رسید و مساحت شهر نیز 159 هکتار در نظر گرفته شده است.


دسته بندی

کارشناس روابط عمومي


  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

   

   
   

  مطالب ویژه
  آخرین اخبار دفاتر استانداری

  آخرین اخبار بخشداری ها